Headerdef-nieuw

Wat kost het

En nu de standaard vraag: “Kan dat ook goedkoper?”
Sorry, foute vraag. Logischer klinkt: Hoe kan het efficiënter?
Wij hebben overheads geminimaliseerd. Of eigenlijk hebben we ze niet, tenzij je met overhead het toilet en de koffie automaat bedoelt. (Die houden we.) We communiceren direct met elkaar en met onze opdrachtgevers, zonder tussenschakels. Dit is de manier waarop we willen werken, de meest effectieve manier en volgens ons de goedkoopste.

Begrotingsdiscipline, de zaak vooraf doorrekenen

Als vast onderdeel van de planning worden opdrachten gecalculeerd volgens de vaste studio formule, tarief x uren, plus materiaalkosten. In deze calculatie is een correctiefase verwerkt. Een eenvoudig en transparant systeem. Vragen? Bel Tom

Vaste tarieven, voor terugkomende klussen

In veel gevallen kunnen we een vast tarief hanteren voor terugkerende werkzaamheden. Deze worden vooraf met onze opdrachtgevers vastgelegd. Daarmee worden procedures versneld en tijd gewonnen. Vragen? Bel Tom

Snelheid, track and trace

De digitale documentenstroom als dagelijkse routine, dat leverde de grootste tijdwinst op in het jongste decennium. Zowel de communicatie met opdrachtgevers, als met reproductiebedrijven verloopt grotendeels elektronisch. Het planbord heeft plaats gemaakt voor een track- and trace systeem. Wat bleef: de flexibiliteit om er een spoedklus tussendoor te nemen. Bel Tom